June 28, 2023

Thiết kế thương hiệu chuổi nhà hàng Marukame Udon

Chúng tôi tiến hành các nghiên cứu thị trường và tìm hiểu doanh nghiệp của bạn để đề xuất giải pháp tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu và mục tiêu. Dự án Thiết kế thương hiệu và In ấn vật phẩm cho chuổi nhà hàng Marukame Udon là một trong số các thương hiệu tuyệt vời mà chúng tôi được thực hiện.

NEXTBRAND tự hào có hơn 12 năm kinh nghiệm và đã thực hiện tư vấn thiết kế thương hiệu cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Việt Nam như Ngân hàng Eximbank, CASE, CHM Holdings,...

Dưới đây một vài hình ảnh được ghi lại tại thời điểm bàn giao sản phẩm cho khách hàng


Categories:Tin tức