September 19, 2022

NEXTBRAND tư vấn marketing online Vietjetair

NEXTBRAND cung cấp các dịch vụ Tư vấn Marketing Online, tư vấn chiến lược, phân tích, đánh giá, định hướng trong những năm đầu Vietjetair mới thành lập. Trong suốt năm 2011 đến 2014, NEXTBRAND đưa ra giải pháp, và trực tiếp triển khai các chiến lược và tối ưu các giải pháp tiếp thị trên nền tảng facebook và youtube bền vững cho Vietjet. Mang về doanh số cao, tăng nhanh và bền vững với mức chi phí tối ưu nhất.

Điểm nhấn thành công và được khách hàng đánh giá cao là các chương trình như: 0đ vẫn có thể bay, like ngay trúng vé, đấu giá ngược,...


Categories:Tin tức