August 30, 2022

NEXTBRAND cung cấp giải pháp trọn gói báo cáo thường niên An Gia

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Đầu năm 2020, cổ phiếu AGG giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). AGG hoạt động chính trong các lĩnh vực Đầu tư phát triến các dự án bất động sản nhà ở và Kinh doanh bất động sản. An Gia là nhà phát triển bất động sản dẫn đầu trong phân khúc nhà ở vừa túi tiền.

An Gia là một trong những doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trọn gói của NEXTBRAND bao gồm tư vấn nội dung, thiết kế và chụp hình cho dự án Báo cáo thường niên 2020. Báo cáo thường niên 2020 của An Gia thể hiện đặc sắc bản sắc thương hiệu và thông điệp chủ đạo của Doanh nghiệp.


Thêm thông tin về dự án báo cáo thường niên AGG, Vui lòng liên hệ với NEXTBRAND.


Categories:Tin tức