August 30, 2022

NEXTBAND biên tập và thiết kế báo cáo thường niên DGT 2021

Công ty Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai tiền thân là Công ty Thi Công Cầu Đường, được thành lập năm 1977. Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông và kinh doanh bất động sản khu công nghiệp. Với thế mạnh của mình DGT đã ghi dấu ấn trong lĩnh vực kinh doanh VLXD.

NEXTBAND là đối tác biên tập và thiết kế báo cáo thường niên DGT liên tục trong 02 năm liền 2020 và 2021. Báo cáo thường niền DGT thể hiện được giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và định hướng chiến lược phát triển rõ ràng ngay từ hình ảnh trang bìa.
Categories:Tin tức