logo
Mỗi khách hàng là một sự trải nghiệm mới mẽ ngay cả khi lĩnh vực bạn có nhiều kinh nghiệm. Cám ơn bạn đã lựa chọn NEXTBRAND để đồng hàng cùng thành công.
Trên đây là các dự án nổi bật được hoàn thành trong thười gian gần đây của NEXTBRAND

Blog

NEXTBRAND / Blog  / NEXTBRAND tư vấn thiết kế BCTN DRH Holdings 2020

NEXTBRAND tư vấn thiết kế BCTN DRH Holdings 2020

Năm 2020, NEXTBRAND vinh dự được Công ty Cổ phần DRH Holdings lựa chọn đối tác thiết kế ấn phẩm Báo cáo thường niên với phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Đánh dấu bước tiến lớn, Khi là năm thứ 5 NEXTBRAND tiếp tục đồng hàng cùng sự phát triển bền vững của DRH Holdings.

Báo Cáo thường Niên 2020 của DRH Holdings ngoài với điểm nhấn đánh dấu 15 năm hình thành và phát triển vượt bậc của Công ty.