logo
Mỗi khách hàng là một sự trải nghiệm mới mẽ ngay cả khi lĩnh vực bạn có nhiều kinh nghiệm. Cám ơn bạn đã lựa chọn NEXTBRAND để đồng hàng cùng thành công.
Trên đây là các dự án nổi bật được hoàn thành trong thười gian gần đây của NEXTBRAND

Blog

NEXTBRAND / Blog  / NEXTBRAND -Tư vấn nội dung và thiết kế BCTN KSB

NEXTBRAND -Tư vấn nội dung và thiết kế BCTN KSB

NEXTBRAND vịnh dự và tự hào khi được Công ty Cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (MCK: KSB) lựa chọn đối tác thiết kế ấn phẩm Báo cáo thường niên với phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh. Đây là năm thứ 5 hai bên hợp tác phát triển dự án tư vấn nội dung và thiết kế ấn phẩm BCTN cho KSB. Đặc biệt hơn, trong năm 2020, Báo cáo thường niên KSB vinh dự đạt giải TOP 10 Báo cáo thường niên – Nhóm MID CAP.

Đánh dấu sự minh bạch và chuyên nghiệp cũng như sự đầu tư bài bản của KSB nhằm mang tới cho cổ đông, nhà đầu tư một ấn phẩm đầy đủ thông tin nhất.

Đại diện Lãnh đạo KSB nhận giải thưởng
Báo cáo phát triển bền vững được thiết kế riêng một ấn phẩm, với khổ vuông lạ mắt.